informatie over huurder

De funtrepreneurs zijn entrepreneurs en trainers die hun ervaringen en expertise willen delen met andere ondernemers. Als coaches treffen wij dagelijks ondernemers die graag eens willen sparren over hun bedrijf, hun visie en hun dromen. Wij helpen ondernemers bij het ontwikkelen van hun ondernemerscompetenties. Daarnaast trainen wij hun medewerkers op gebieden als samenwerking, teamvorming, geven en ontvangen van feedback. Ook worden wij gevraagd om Missie, Visie en Strategie voor ondernemingen op te stellen en in begrijpelijke taal over te brengen van directie naar medewerkers.

Huurder in de spotlight: Funtrepreneurs.com

Funtrepreneurs.com

Funtrepreneurs.com, de onderneming van Bart Cox, heeft een hele heldere missie;  "Onze missie is het individuele ondernemerschap van entrepreneurs en hun teams, resultaatgericht en persoonlijk te ontwikkelen tot Funtrepreneurschap”.

De activiteiten van funtrepreneurs.com zijn eigenlijk onder te verdelen in drie delen. In de eerste plaats is dat coaching en training op het gebied van ondernemerschap. In de tweede plaats wordt Bart gevraagd voor presentaties over ondernemerschap of als dagvoorzitter voor evenementen waar ondernemers bij elkaar komen en tot slot bedenkt hij bedrijfsconcepten voor ondernemers of helpt hij ondernemers bij het verbeteren of uitwerken van bestaande concepten. Dit allemaal met als doen om van alle ondernemers Funtrepreneurs te maken.

Maar wat is dan eigenlijk een funtrepreneur? Als je jouw bedrijf inschrijft bij de KvK ben je vanaf dat moment een ondernemer. Ondernemer wil zeggen dat je iets onderneemt en meestal is dat het uitoefenen van een vak dat je hebt geleerd. Als ondernemer is het uitoefenen van je vak echter niet voldoende. Je zult je ook moeten bezig houden met het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden of te wel de stap maken naar een ‘ondernemende ondernemer’ of te wel een Entrepreneur. Een Entrepreneur houdt zich naast het vak dat hij uitoefent ook bezig met het vak ondernemerschap en wat daar allemaal bij komt kijken.

Elke entrepreneur komt op een gegeven moment tot de conclusie dat het ondernemerschap ook wat minder leuke kanten met zich meebrengt en dat niet alle  bezigheden die daarbij horen altijd even prettig zijn. Dat is overigens voor elke Entrepreneur individueel en verschillend.

Wanneer je als Entrepreneur in staat bent om je bedrijf zo in te richten dat je je voornamelijk kunt bezig houden met de zaken die jij als ondernemende ondernemer leuk en belangrijk vindt, mag je jezelf een Funtrepreneur noemen.

Daarmee kan Bart je helpen om samen te beoordelen hoe het Funtrepreneurschap er binnen jouw onderneming uitziet en welke stappen je daarvoor kunt zetten.