informatie over huurder

Mijnretail.nl past de MOOISTE strategie toe. MOOISTE staat voor Matchen van Online en Offline Informatie door Systematisch Te Entertainen. De MOOISTE strategie is speciaal ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel.

Nederland kent duizenden ondernemers in de detailhandel. Ondernemers die niet zijn aangesloten bij een van de grote winkelketens maar hun zelfstandigheid, vrijheid en eigen identiteit hoog in het vaandel hebben staan. Deze ondernemers met vaak één, misschien twee vestigingen met 3 tot 8 personeelsleden zijn in staat om de gehele operatie zelf te regelen en organiseren. Inkoop, verkoop, presentatie, winkelbeeld, administratie, personeel, klanten, leveranciers, verzekeringen en nog 1001 zaken komen allemaal op het bordje van deze ondernemers. Onze detaillisten zijn stuk voor stuk duizendpoten die al deze zaken in goede banen leiden. Geen ingewikkelde zaken, de complexiteit zit hem in de hoeveelheid. Een brei van spaghetti waarbij je aan één sliertje trekt het geheel begint te bewegen.

De laatste jaren wordt deze ondernemer ook nog geconfronteerd met een geheel nieuw fenomeen, de online marketing. Hoewel de lokale detaillist nooit afhankelijk zal worden van zijn website is het een utopie om te denken dat online marketing en Sociale Media aan hem of haar voorbij zal gaan. De interactie van de consument met de ondernemer én met andere consumenten is een kracht die je niet moet en mag onderschatten. De kracht, snelheid en actualiteit van bijvoorbeeld Twitter heeft regeringen omver geworpen en staatsgrepen laten plaatsvinden. Deze middelen kan elke lokale ondernemer, zij het op kleinere schaal, ook toepassen in zijn winkel en bij juist gebruik kan dit een zeer positieve invloed hebben op zijn omzetontwikkeling.

De basis van mijnretail.nl is vanzelfsprekend de winkel van de detaillist. Dat is tenslotte de locatie waar goederen daadwerkelijk van eigenaar wisselen en verkooptransacties plaats vinden. Daarnaast speelt het online platform een grote rol bij mijnretail.nl.

Het online platform van mijnretail.nl is globaal in te delen in twee hoofdgroepen te weten de Website en de Sociale Media. Uiteraard zijn deze twee hoofdgroepen integraal gematcht.

Huurder in de spotlight: MijnRetail.nl

Hoewel ze een compleet nieuw kantoor hebben ingericht zijn de ondernemers van MijnRetail. nl geen onbekenden binnen het Bedrijvencentrum. Eén van de initiatiefnemers is Dick van Lieshout van Zoso website strategieën, die in 2010 als eerste huurder het pand betrok. Ook de andere ondernemer, Bart Cox van Funtrepreneurs.com, heeft al geruime tijd een kantoor bij BCT. 

Ruim een jaar geleden werd het plan geboren om de online kennis van Dick en de jarenlange retail-ervaring van Bart te bundelen tot een nieuw product. Het is voor ondernemers in de detailhandel, maar ook voor ZZP-ers en MKB ondernemingen, erg lastig om zich online te profileren. 

Zeker in de huidige markt is dat echter onontkoombaar. Het blijft immers niet alleen bij een website maar de consument verwacht ook nog aanwezigheid op Facebook, Twitter en andere sociale media. Daarnaast is de wijze waarop consumenten het internet benaderen enorm aan verandering onderhavig. Nu al komt 50 % van de bezoekers via een mobiel device (tablet of smartphone) op websites. Buiten het feit dat dit voor veel ondernemers slechts één van de vele zaken is die hij of zij moet managen, is het vaak ook een ingewikkelde en kostbare aangelegenheid. 

MijnRetail.nl biedt voor deze ondernemers een platform waarmee zij vanuit een centrale plaats hun totale online presentatie kunnen organiseren. Wordt er een nieuwsbericht of aanbieding geplaatst op de website wordt dit meteen doorgeplaatst op sociale media. Een duidelijke openingstijden-editor maakt het eenvoudig om altijd de juiste informatie aan de consumenten te presenteren. De website past zich automatisch aan aan het apparaat waarop de klant kijkt. Een webshop is eenvoudig aan te maken met MijnRetail.nl. Zo zijn er diverse modules die het leven van een ondernemer een stuk eenvoudiger maken. 

Als de stijlvolle en creatieve inrichting van het nieuwe kantoor een voorbode is van de ambitie van MijnRetail.nl dan zullen we nog veel van dit nieuwe concept gaan horen.