informatie over huurder

Ik ben Sanne de Theije. In april 2014 ben ik begonnen met mijn Praktijk voor Speltherapie en Coaching. Daarvoor werkte ik 15 jaar als orthopedagoog en speltherapeut bij De Combinatie Jeugdzorg en De Widdonck. Ik gaf daar speltherapie en therapie aan kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar. Deze kinderen hadden uiteenlopende problemen, zoals verlieservaringen, traumatische ervaringen, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Naast het geven van therapie, begeleidde ik ook collega’s. In die jaren ben ik gespecialiseerd in trauma- en hechtingsproblematiek. Ik maakte deel uit van een expertise-team van de GGzE en de Combinatie Jeugdzorg op gebied van trauma en gehechtheid. Na 15 jaar werken in de jeugdzorg wilde ik graag kleinschaliger werken, vandaar dat ik de overstap heb gemaakt naar een eigen praktijk. Ik draag graag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen die om wat voor redenen dan ook klem zijn komen te zitten. Mijn werkervaring vanuit de jeugdzorg biedt me een hele goede basis hiervoor.

Huurder in de spotlight: Praktijk voor Speltherapie Sanne de Theije

Een walhalla met speelgoed. Dat moet de eerste indruk van elk kind zijn wanneer het een voet binnen zet in de praktijk van Sanne de Theije. Toch is het voor de meeste kinderen geen luxe om met haar te mogen spelen.

Sanne heeft een praktijk voor speltherapie en coaching. Zij helpt kinderen en jong volwassenen tussen 4 en 18 jaar met uiteenlopende problemen, zoals verlieservaringen, traumatische ervaringen, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Na 15 jaar als orthopedagoog en speltherapeut besloot ze om de sprong in het diepe te wagen en als zelfstandige aan de slag te gaan. Enerzijds omdat haar werk een steeds meer specialistisch en daardoor wat eenzijdig karakter kreeg en anderzijds omdat ze een duidelijke visie maar vooral ook duidelijke missie heeft met betrekking tot haar werk.

De maatschappij verandert en zeker door de individualisering en grotere druk om te presteren, ontstaat er steeds meer stress bij ouders. Het is in deze maatschappij steeds moeilijker om kinderen goed op te voeden. De missie van Sanne is dan ook om betrokkenen kennis en vaardigheden bij te brengen om problemen vroegtijdig te herkennen en er primair en preventief iets aan te doen voordat kinderen te erg beschadigd zijn. Met betrokkenen worden alle opvoeders bedoelt, zowel ouders als leerkrachten en andere mensen waar jonge kinderen mee in aanraking komen.

“Kinderen komen graag naar de spelkamer, maar ik ben niet lief!” zegt Sanne. Uiteraard mogen ze volop spelen tijdens de sessies, maar het is therapie. Ze worden geconfronteerd met hun eigen ervaringen en gedrag. Uiteraard met het doel om de eventuele trauma’s een plek te geven en de controle terug te geven aan het kind.

Het moeilijkste van het zelfstandig zijn, vindt ze toch het ondernemerschap. Het is duidelijk een vak apart. Ze is dan ook blij met de ondersteuning die ze krijgt via de gemeente vanuit het traject Bedrijvencentrum Zorg. Met een deels door de gemeente gefaciliteerde coach en ondersteuning met huisvesting in Bedrijvencentrum Zorg.