informatie over huurder

Van Zorg naar Arbeid: Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit mensen die op basis van hun psychische klachten zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Van Z naar A begeleidt van Zorg naar Arbeid aangezien werken een van de belangrijke pijlers is voor een gezond bestaan.

Terug redeneren vanuit het resultaat: Het A, B, C eindigt bij de Z, het eindresultaat. In onze trajecten zetten we het eindresultaat centraal en we redeneren terug van Z naar A om zo doelgericht het resultaat te bereiken.

Huurder in de spotlight: Van Z naar A

Van Z naar A heet de onderneming van Thomas van der Burg. Een zeer ‘ jonge’  ondernemer maar met de ervaring van een ‘oude rot’.

Met een lange loopbaan als sociaal psychologisch verpleegkundige nam hij in de zomer van 2014 op vakantie in Frankrijk het dappere besluit om als zelfstandig professional aan de slag te gaan en op 1 november 2014 was ‘van Z naar A re-integratie’ een feit.

Vanuit zijn bestaande netwerk in zuid-oost Brabant maakte Thomas meteen een vliegende start met het helpen van mensen die door psychische klachten uit het arbeidsproces zijn gevallen of dreigen uit te vallen. Volgens Thomas staat bij dit proces het einddoel centraal. Wanneer men zelf heeft kunnen vaststellen wat het einddoel is, kan men van daaruit terug redeneren wat de actie vandaag moet zijn. Vandaar ook de naam van Z naar A. Of ook ‘van Zorg naar Arbeid’.

In dit hele proces vinden de cliënten Thomas aan hun zijde. Door omstandigheden kan iemand op een bepaald moment vastlopen in patronen van gedrag  en/of emoties, die hun weerslag kunnen hebben op zijn/haar maatschappelijk functioneren. Van Z naar A wil voor deze mensen van betekenis zijn en hen helpen bij het (opnieuw) verkrijgen van een passende maatschappelijke positie en betekenis, bij voorkeur een passende plek op de arbeidsmarkt.

Thomas ziet ook een uitdaging om mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn te activeren en in beweging te brengen. Dit soort cliënten ontvangen vaak al lang en intensieve begeleiding op psychisch gebied maar gebaseerd op oude diagnoses en behandelmethodes. Door nieuwe inzichten kan het ook noodzakelijk zijn om om een ‘breekijzer’ te gebruiken om mensen terug naar de werkelijkheid te brengen. In deze rol ziet hij zich graag terug omdat het vaak leidt tot verrassende resultaten.

Inmiddels is Thomas werkzaam vanuit twee locaties in Eindhoven en in Helmond. In eerste instantie begonnen met het huren van spreekkamers maar door de groei werd het al snel goedkoper en gemakkelijker om een eigen kantoor te nemen.

Voor meer informatie: www.vanznaara.nl